Werkwijze


Werkwijze

Hoofdaannemer of niet?

Het is mogelijk bouwprojecten te realiseren met of zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Ik behartig gedurende de gehele bouwperiode uw belangen en stuur uitvoerende partijen direct aan. Dit leidt tot een kostenvoordeel voor u. Door korte lijnen kan er efficiënter gewerkt worden en er is geen sprake van prijsopdrijvende opslagen.

Meer- en minderwerk

Voorafgaand aan de bouw wordt er een nauwkeurige begroting gemaakt waardoor u niet voor verrassende kosten komt te staan. Het meer- en minderwerk wordt zo tot een minimum beperkt, tenzij er tussentijds extra wensen komen. Ik werk voor u op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

Geen toeslagen

Per bouwonderdeel vraag ik, indien nodig, meerdere offertes aan. De offerte(s) bespreek ik met u en samen maken we uiteindelijk een keuze wie de opdracht gaat uitvoeren. Ik geef namens u de opdracht.