Bouwmanagement


Bouwmanagement

Het belang van bouwmanagement wil ik u aan de hand van het volgende voorbeeld uitleggen:
Wanneer een aannemer bij u in de opdracht het installatiewerk meeneemt, verdient deze hier ongeveer 10 tot 12% aan. Het enige wat de aannemer hiervoor hoeft te doen is ervoor zorgen dat de installateur doet wat in de begroting is opgenomen en ervoor zorgen dat de installateur meeloopt in de planning.

Door dit soort opslagen over de uurlonen, het materiaal en de onderaannemers wordt een bouwwerk extra duur. Door bovenstaande zelf in te kopen kan er een besparing van 10% ontstaan.
Om u aan te geven wat uw voordeel kan zijn door te werken met een bouwadviseur, het volgende voorbeeld:

Een onderaannemer heeft een offerte gemaakt van 11.000 euro. De aannemer verdient hier hoogst waarschijnlijk meer dan 1.100 euro op. Dit bedrag kan zelfs meer zijn als de aannemer de offerte van de onderaannemer aanneemt met een korting en tot een bedrag van 10.000 euro komt. Op dat moment verdient de aannemer meer dan 2.000 euro. Wanneer ik het bouwmanagement en de inkoop voor u regel, geeft u alleen op deze onderaannemer al 2.200 euro minder uit.

Op enkele van mijn projecten heeft dit al een kostenbesparing van ongeveer 15% op de totale bouwkosten opgeleverd. Dit kan gelden voor particuliere projecten, maar ook voor bouwprojecten van bedrijven.

Werken voor bouwbedrijven

Paul bouwadvies wordt door bouwbedrijven regelmatig ingeschakeld voor het maken van calculaties en inschrijfbegrotingen. Het gebruik maken van de jarenlang opgebouwde relatiekring en het gevoel met de markt leiden bij meerdere bouwbedrijven tot de vraag om de calculatie te verzorgen. Na de calculatie van het project kan de werkvoorbereiding, inkoop, planning en advisering worden uitgevoerd.

Vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars en instellingen

Tevens bied ik bedrijven ondersteuning bij bouw en/of vastgoed vraagstukken. Hierbij valt te denken aan planvorming, nieuwbouwkosten, renovatiekosten en onderhoudskosten.